Zaznaczenie

Można tworzyć filmy z zaznaczenia (filmy MP4) z filmów nagranych bez edycji.

  1. Naciśnij przycisk (Podgląd obrazu), aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Wybierz opcję - [Edycja/Kopiuj] - [ Zaznaczenie].
  3. Wybierz wydarzenie, dla którego chcesz utworzyć film z zaznaczenia.
  4. Na ekranie potwierdzenia wybierz , aby rozpocząć tworzenie filmu z zaznaczenia.
    • Pojawi się ekran potwierdzenia.
    • Aby zmienić ustawienia, wybierz opcję , zmień ustawienia stosownie do potrzeb na wyświetlanym ekranie ustawień, a następnie wybierz opcję .

Wskazówka

  • Informacje szczegółowe na temat tworzenia filmów z zaznaczenia znajdują się w podanych poniżej tematach.