Obrazy nie są prawidłowo kopiowane.

  • Nie można kopiować obrazów za pośrednictwem przewodu HDMI.
  • Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) nie został prawidłowo podłączony. Sprawdzić, czy kabel jest podłączony do wejściowego gniazda urządzenia.
  • Podczas kopiowania plików nie można zamykać monitora LCD. Kopiowanie zostanie przerwane.