Uwagi dotyczące pozbywania się urządzenia lub przekazywania go innej osobie (modele wyposażone w pamięć wewnętrzną)

Nawet po usunięciu wszystkich filmów i zdjęć lub przeprowadzeniu operacji [Format], dane w pamięci wewnętrznej mogą nie zostać całkowicie usunięte. Wskazane jest wykonanie procedury [Opróżnij] , aby uniemożliwić odzyskanie danych.

W przypadku informacji dotyczących ustawień sieci w tym urządzeniu, należy wykonać procedurę [Reset infor. o sieci], aby zresetować informacje na temat połączenia.