Zoom wbud. mikrof.

Można nagrywać film z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do ustawienia zbliżenia.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Mikrofon] - [Zoom wbud. mikrof.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Mikrofon nie będzie rejestrował dźwięków dostosowanych do ustawienia zoomu.
Włącz ():
Mikrofon będzie rejestrował dźwięki dostosowane do ustawienia zoomu.

Uwaga

  • Po ustawieniu opcji [Poziom nagryw.audio] na [Ręczny], opcja [Zoom wbud. mikrof.] zostanie automatycznie ustawiona na [Wyłącz].