Obraz na monitorze LCD jest niewyraźny.

  • Istnieje możliwość dostosowania kąta monitora LCD w celu uzyskania lepszego pola widzenia.

    Najpierw otwórz monitor LCD pod kątem 90 stopni w stosunku do tego urządzenia (), a następnie ustaw odpowiedni kąt ().

  • Istnieje możliwość regulacji jasności monitora LCD.

    - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Jasność monitora] - [Jasny].