Światło NIGHTSHOT (modele z wizjerem)

Podczas nagrywania w ciemnym miejscu za pomocą funkcji NightShot, można zmienić ustawienie światła podczerwonego.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [Światło NIGHTSHOT] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Światło podczerwone jest emitowane.
Wyłącz:
Światło podczerwone nie jest emitowane.