Informacje o znakach towarowych

 • Handycam i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation.
 • AVCHD, logo AVCHD, AVCHD Progressive i logo AVCHD Progressive są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Group Corporation.
 • XAVC S i są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, Imaging Edge Mobile i logo Imaging Edge Mobile są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation.
 • „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation.
 • BIONZ X jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation.
 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 • Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance.
 • Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • QR Code to zarejestrowany znak towarowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
 • Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki ™ i ® nie zawsze pojawiają się w niniejszym Przewodniku pomocniczym.