Uwagi dotyczące korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB

Należy zapoznać się ze środkami ostrożności dotyczącymi korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB.

Uwaga

 • Do tego celu potrzebna jest przejściówka dla gniazda USB VMC-UAM2 (sprzedawany oddzielnie).
 • Podłącz zasilacz sieciowy do tego urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego.
 • Mogą wystąpić problemy z obsługą zewnętrznych urządzeń pamięciowych z funkcją kodowania.
 • Systemy plików obsługiwane w tym urządzeniu to FAT32/exFAT/NTFS. Aby użyć zewnętrznego urządzenia pamięciowego sformatowanego przy użyciu systemu plików, który nie jest obsługiwany w tym urządzeniu, należy najpierw sformatować je na komputerze itp. Przed przystąpieniem do formatowania należy sprawdzić, czy na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym nie znajdują się ważne dane, gdyż formatowanie spowoduje ich usunięcie.
 • Nie można zagwarantować działania ze wszystkimi urządzeniami spełniającymi wymagania robocze.
 • Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym jest wolne miejsce, nie można tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej poniższe wartości.
  • Filmy XAVC S: Maks. 9 999
  • Filmy AVCHD: Maks. 3 999
  • Łączna liczba zdjęć i filmów w formacie MP4: Maks. 40 000
 • Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od rodzaju rejestrowanych obrazów.
 • Jeżeli to urządzenie nie obsługuje zewnętrznego urządzenia pamięciowego, należy wykonać poniższe czynności.
  • Ponownie podłącz kabel USB zasilacza do tego urządzenia.
  • Jeżeli zewnętrzne urządzenie multimedialne posiada kabel zasilający, podłącz go do gniazdka elektrycznego.
 • Na to urządzenie nie można kopiować obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego

Urządzenia, które nie mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia pamięciowe

 • Urządzenia, które nie mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia pamięciowe:
  • zwykły napęd, np. CD lub DVD
  • urządzenia multimedialne podłączone za pośrednictwem koncentratora USB
  • urządzenia multimedialne z wbudowanym koncentratorem USB
  • czytnik kart