Te same dwa filmy są nagrywane.
Wolne miejsce w pamięci nie zwiększa się nawet po usunięciu filmów.

  • W przypadku nagrywania filmów XAVC S lub filmów AVCHD z opcją [NAGR. podw. wideo] ustawioną na [Włącz], filmy MP4 są nagrywane równocześnie. Dlatego film pozostaje w pamięci nawet po jego usunięciu. (Domyślnie opcja jest ustawiona na [Włącz]).
    Dotknij na ekranie Podgląd wydarzeń, aby zmienić format filmu lub usunąć plik, który chcesz usunąć.
  • Jeżeli opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Wyłącz], filmy z zaznaczenia nie zostaną utworzone.