Sprawdzanie komputera

Wymaganie systemowe dotyczące oprogramowania można sprawdzić pod następującym adresem:

http://www.sony.net/pcenv/