Film

Istnieje możliwość wyboru trybu nagrywania filmów.

  1. - [Tryb fotografowania] - [Film].