Jasność monitora

Istnieje możliwość regulacji jasności monitora LCD.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Jasność monitora] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Normalny:
Ustawienie standardowe (standardowa jasność).
Jasny:
Opcję tę należy wybrać, gdy monitor LCD nie jest wystarczająco jasny. Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób wpływu na nagrywane obrazy.
  • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego w ustawieniu [Jasność monitora] automatycznie wybierana jest opcja [Jasny].