Nie można przesyłać filmów do smartfonu.

  • Aby wysłać film do smartfonu, należy pamiętać o jego nagraniu w formacie MP4. Przed nagraniem filmu do przesłania do smartfonu, ustawić opcję [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].
  • Podczas przesyłania plików nie można zamykać monitora LCD. Przesyłanie zostanie przerwane.