Edytuj nazwę urządz.

Możliwość zmiany nazwy urządzenia dla funkcji Wi-Fi Direct itd.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Edytuj nazwę urządz.].
  2. Należy wybrać pole wprowadzania tekstu, wprowadzić nazwę urządzenia, a następnie wybrać .

Wskazówka

  • Informacje na temat metod wprowadzania tekstu znajdują się w rozdziale „Sposób korzystania z klawiatury”.