Oglądaj przez TV

Istnieje możliwość wyświetlania obrazów na telewizorze obsługującym funkcję sieci. Obrazy można przesłać z tego urządzenia do telewizora bez użycia kabla. W zależności od używanego modelu telewizora przed rozpoczęciem odtwarzania może być wymagana konfiguracja jego ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Oglądaj przez TV].

Uwaga

  • Podczas przesyłania plików nie można zamykać monitora LCD. Przesyłanie zostanie przerwane.