Oszczędz. energii

Istnieje możliwość zmiany ustawień podświetlenia monitora LCD i stanu zasilania tego urządzenia.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Oszczędz. energii].

Opis elementów menu

Standard.:
Podświetlenie monitora LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia. To urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia.
Maksymalny:
Podświetlenie monitora LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia. To urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia.
Wyłącz:
Monitor LCD będzie przez cały czas jasno podświetlony. To urządzenie nie będzie wyłączać się automatycznie.

Uwaga

  • To ustawienie jest uwzględniane wyłącznie podczas korzystania z akumulatora.