Przewidywana liczba zdjęć, które można zarejestrować (modele z pamięcią wewnętrzną)

Informacja o przybliżonej liczbie zdjęć, które można zapisać w pamięci wewnętrznej znajduje się poniżej.

Łącznie możesz zarejestrować do 40 000 zdjęć.