Cinematone

Jakość obrazu zostanie dostosowana automatycznie w tym urządzeniu, tak aby atmosfera filmu przypominała obrazy z kamer filmowych.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ Cinematone] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz :
Funkcja Cinematone nie będzie wykorzystywana.
Włącz :
Funkcja Cinematone będzie wykorzystywana.

Uwaga

  • Po włączeniu lub wyłączeniu tej funkcji obraz zostanie na chwilę zatrzymany.
  • Gdy opcja [ Cinematone] jest ustawiona na [Włącz], ustawienie [Wybór sceny] zostanie zmienione na [Auto].
  • Gdy opcja [ Cinematone] jest ustawiona na [Włącz], ustawienie [Efekt wizualny] zostanie zmienione na [Wyłącz].