Włączanie zasilania

Włączanie tego urządzenia.

  1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
    • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ) lub wyciągając wizjer (modele z wizjerem).

Wyłączanie zasilania

Zamknij monitor LCD.

  • Urządzenie to można również wyłączyć, naciskając przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ).
  • Jeżeli wizjer jest wysunięty (modele z wizjerem), należy go cofnąć, jak pokazano na poniższym rysunku.

Włączanie lub wyłączanie tego produktu (modele z wizjerem)

W zależności od stanu monitora LCD lub wizjera zasilanie urządzenia może zostać włączone lub wyłączone.

Monitor LCD: Otwarty
Zasilanie włączone niezależnie od stanu wizjera (cofnięty czy wysunięty)
Monitor LCD: Zamknięty
Zasilanie wyłączone, gdy wizjer jest cofnięty
Zasilanie włączone, gdy wizjer jest wysunięty

Uwaga

  • Przy wysuniętym wizjerze (modele z wizjerem) to urządzenie nie zostanie wyłączone nawet po zamknięciu monitora LCD. Aby wyłączyć zasilanie tego urządzenia, należy upewnić się, czy wizjer (modele z wizjerem) został cofnięty do pierwotnej pozycji.