Kondensacja pary wodnej

Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w jego wnętrzu może dojść do kondensacji pary wodnej. Grozi to nieprawidłowym działaniem urządzenia.

W przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej

Należy pozostawić wyłączone urządzenie na około 1 godzinę.

Jeśli kondensacja pary wodnej występuje często

Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w następujących przypadkach, gdy urządzenie jest używane w wilgotnym miejscu:

  • Po przeniesieniu urządzenia ze stoku narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.
  • Po przeniesieniu urządzenia w upalny dzień z klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia na zewnątrz.
  • Gdy urządzenie będzie używane po burzy lub po deszczu.
  • Gdy urządzenie będzie używane w ciepłym i wilgotnym miejscu.

Zapobieganie kondensacji wilgoci

Przed przeniesieniem urządzenia z miejsca zimnego do ciepłego, należy włożyć je do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć. Urządzenie można wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie temperaturę otoczenia (nastąpi to po około 1 godzinie).