Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

  • SONY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE Z BRAKU WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA URZĄDZENIACH PRZESYŁOWYCH, NIEUNIKNIONE WYCIEKI DANYCH SPOWODOWANE PARAMETRAMI TRANSMISJI LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM.
  • W zależności od warunków eksploatacji nieupoważnione osoby trzecie w sieci mogą mieć dostęp do opisywanego produktu. Podłączając aparat do sieci należy upewnić się, że sieć jest dobrze zabezpieczona.
  • Przesyłane treści mogą zostać bez wiedzy użytkownika przechwycone przez nieupoważnione osoby trzecie znajdujące się w pobliżu nadawanych sygnałów. W przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej LAN należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przesyłanych treści.