Przewidywany czas odtwarzania dla każdego z akumulatorów

Przybliżony czas odtwarzania dla każdego z akumulatorów podano poniżej.

NP-FV70A (w zestawie):
280 min
280 min
NP-FV100A:
500 min
500 min
Górny:
Gdy monitor LCD jest otwarty
Dolny:
Podczas odtwarzania z wykorzystaniem wizjera, bez otwierania monitora LCD (modele z wizjerem)
Czas ciągłego odtwarzania dla nagrań przy domyślnych ustawieniach jest następujący.
[ Format pliku]: [ XAVC S 4K]
[ Szybkość klatek]: [30p]
[ Tryb NAGR]: [60Mbps ]
[NAGR. podw. wideo]: [Włącz]