Odtwarzanie filmów z zaznaczenia

Można odtwarzać filmy utworzone w Kreatorze filmu z zaznaczenia.

 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd obrazów) na monitorze LCD.

 2. Wybierz opcję w prawym górnym rogu ekranu - MP4 - .
 3. Za pomocą / przenieś żądane wydarzenie na środek () i zaznacz je ().
  • Filmy z zaznaczenia są zapisywane z datą utworzenia.

 4. Wybrać obraz.
  • To urządzenie rozpocznie odtwarzanie, począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.
  • Ikona jest wyświetlana w prawym dolnym rogu miniatury filmu z zaznaczenia.

Uwaga

 • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie filmy z zaznaczenia na nośnikach zewnętrznych.