Powiększanie części filmu XAVC S 4K na ekranie podczas odtwarzania na TV (odtwarzanie z przycięciem)

Można powiększyć wybraną część obrazu podczas odtwarzania na TV filmu nagranego w formacie [ XAVC S 4K]. Powiększona część odtwarzana jest w jakości HD.

Zdjęcia są również przycinane i powiększane podczas odtwarzania obrazów ze zdarzenia zawierającego filmy i zdjęcia.

 1. Przełącz ustawienie niniejszego produktu stosownie do rozdzielczości podłączonego TV 4K lub HD.
  • - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Rozdzielczość HDMI] - żądane ustawienie.

   Rozdzielczość HDMI :

   4K TV: [Auto](*), [2160p/1080p] (*), [1080p], [1080i], [720p]

   HD TV: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

   * Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji Odtwarzanie z przycięciem na kilka sekund wyświetlany jest czarny ekran.

 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () urządzenia oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.
 3. Odtwórz żądany film zapisany na tym produkcie.
 4. Dotknij przycisku (Odtwarzanie z przycięciem) na monitorze LCD tego produktu podczas odtwarzania filmu.

  Zostanie wyświetlona ramka funkcji Odtwarzanie z przycięciem.

 5. Dotknij obszaru, który chcesz powiększyć na monitorze LCD tego produktu.

  Rozmiar przyciętego obrazu można regulować za pomocą przycisków (powiększanie)/ (pomniejszanie). Można również wyregulować rozmiar obrazu za pomocą dźwigni regulacji zbliżenia.

Uwaga

 • Powiększonych obrazów nie można odtwarzać na monitorze LCD tego produktu.
 • Przycisk (Odtwarzanie z przycięciem) nie jest wyświetlany na monitorze LCD tego produktu w następujących przypadkach: 
  • Gdy ten produkt podłączony jest do TV o rozdzielczości nie będącej 4K lub HD
  • Podczas odtwarzania filmu nagranego w formacie XAVC S HD lub AVCHD
  • Gdy odtwarzane są wyłącznie zdjęcia
 • Ramka funkcji Odtwarzanie z przycięciem może nie zostać wyświetlona w przypadku dotknięcia brzegów ekranu odtwarzania.