Na miniaturze widoczna jest ikona.

  • Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając opcję - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu] - nośnik nagrywania. Jeżeli symbol jest nadal wyświetlany, należy usunąć obraz z symbolem .
  • Symbol może się pojawić w przypadku zdjęć, które zostały nagrane na innych urządzeniach, były edytowane na komputerze itp.
  • W czasie gdy zapalona jest kontrolka nośnika zapisu w prawym górnym rogu ekranu lub zanim zgasła lampka dostępu po operacji nagrywania został odłączony zasilacz sieciowy lub akumulator. Może to spowodować uszkodzenie danych obrazu. W takim wypadku jest wyświetlany symbol .