Uwagi dotyczące nagrywania filmów

Należy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności dotyczącymi nagrywania filmów.

Uwaga

  • Czas nagrywania zależy od typu nagrania i warunków otoczenia oraz ustawień [ Tryb NAGR].
  • Możesz nagrywać filmy zawierające maksymalnie 9 999 scen w formacie XAVC S lub 3 999 scen w formacie AVCHD. Łącznie możesz zarejestrować do 40 000 zdjęć i filmów w formacie MP4.
  • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
  • Urządzenie korzysta z formatu VBR (zmiennej szybkości transmisji bitów), aby automatycznie dostosować jakość obrazu do rodzaju sceny. Użycie tej technologii przekłada się na zmienny czas nagrywania na danym nośniku. Filmy zawierające dynamiczne sceny i szybkie przejścia są nagrywane przy większej prędkości transmisji, co skraca łączny czas ich nagrywania.