Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu (modele z gniazdami WE./WY. USB)

Urządzenie umożliwia przechwytywanie obrazów z kadrów nagranych filmów.

 1. Wybierz opcję - [Przechwyć zdjęcie], która wyświetlona zostanie na ekranie odtwarzania filmów.

 2. Za pomocą przycisków / wybierz scenę, którą chcesz przechwycić z kadru i wybierz .

  • Rozmiar zdjęcia jest następujący:
   • Format XAVC S 4K: [8,3 M]
   • Format XAVC S HD/AVCHD: [2,1 M].

  A: Powrót do początku wybranego filmu

  B: Precyzyjna regulacja położenia punktu przechwytu

Uwaga

 • Nie można przechwytywać zdjęć z filmów zapisanych na nośniku zapisu. (modele wyposażone w gniazdo wyjściowe USB)

Wskazówka

 • Data i godzina przechwyconego zdjęcia jest zgodna z datą i godziną nagrania filmu.
 • Jeżeli film, z którego przechwytywane jest zdjęcie nie posiada kodu danych, data i godzina zdjęcia zostanie określona na podstawie czasu wykonania przechwytu.