Informacje o karcie pamięci

 • Nie można zagwarantować zgodności karty pamięci sformatowanej na komputerze (system operacyjny Windows lub Mac) z posiadanym urządzeniem.
 • Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się różnić w zależności od używanej kombinacji karty pamięci i urządzenia zgodnego z daną kartą pamięci.
 • Do uszkodzenia danych lub ich utraty może dojść w następujących przypadkach (bez prawa do odszkodowania):
  • W przypadku wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia urządzenia podczas odczytu lub zapisu plików obrazów na karcie pamięci (gdy świeci lub miga lampka dostępu)
  • Jeżeli karta pamięci będzie używana w pobliżu magnesów lub pól magnetycznych
 • Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych ważnych danych na dysku twardym komputera.
 • Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek.
 • Styków nie wolno dotykać. Należy je chronić przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami.
 • Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i uważać, aby jej nie upuścić.
 • Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani przerabiać.
 • Chronić kartę pamięci przed wilgocią.
 • Chronić kartę pamięci przed małymi dziećmi. Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać niczego innego poza kartą pamięci o właściwym rozmiarze. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Kart pamięci nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu
  • W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność lub gdzie występują gazy powodujące korozję

Typy kart pamięci, których można używać z tym urządzeniem

 • Wolno korzystać wyłącznie z nośników Memory Stick PRO Duo o pojemności połowy karty Memory Stick, karty SD o standardowej pojemności, Memory Stick Micro(*) lub karty pamięci microSD(*).

  * W przypadku używania karty pamięci Memory Stick Micro lub microSD z kamerą, należy upewnić się, że została włożona w dedykowaną przejściówkę.

Informacje na temat adaptera karty pamięci

 • W przypadku urządzeń wymagających adaptera karty pamięci, należy sprawdzić, czy karta jest włożona we właściwym kierunku. Jeśli karta pamięci nie jest włożona do końca, może nie działać prawidłowo.

Informacje dotyczące zgodności danych obrazu

 • Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci z poziomu urządzenia są zgodne z uniwersalnym standardem „Design rule for Camera File system” wprowadzonym przez stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które były wcześniej używane w innym urządzeniu, należy je sformatować z poziomu urządzenia. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje wykasowanie wszystkich informacji zapisanych na karcie pamięci.
 • Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu opisywanego urządzenia:
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów modyfikowanych na komputerze
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów nagranych przy użyciu innych urządzeń

Informacje o karcie pamięci Memory Stick

Memory Stick Duo (z MagicGate):
Nagrywanie/odtwarzanie: nieobsługiwane
Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)
Memory Stick Micro:
Nagrywanie/odtwarzanie: nieobsługiwane
Memory Stick Micro (Mark2):
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)

* Za wyjątkiem formatu XAVC S

 • Opisywane urządzenie nie obsługuje przesyłania danych 8-bitowych przez interfejs równoległy, ale obsługuje przesyłanie danych 4-bitowych tak samo, jak w przypadku kart Memory Stick PRO Duo.
 • Opisywane urządzenie nie ma możliwości nagrywania ani odtwarzania danych wykorzystujących technologię MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich, która umożliwia nagrywanie i przesyłanie materiałów w postaci zaszyfrowanej.
 • Filmów zapisanych na kartach pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń AV, które nie obsługują systemu plików exFAT(*), po podłączeniu produktu do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie zapisane dane zostaną utracone.

  * exFAT to system plików używany na kartach pamięci SDXC.