Podłączanie do urządzenia iPhone lub iPad (poprzez wprowadzenie SSID i hasła)

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do urządzeń iPhone lub iPad. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

  1. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.
  2. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.
  3. Sprawdź, czy została wybrana nazwa SSID wyświetlona na tym urządzeniu.
  4. Wróć do ekranu głównego i uruchom program Imaging Edge Mobile.