Zapisywanie obrazów na zewnętrznym dysku twardym USB

Filmy i zdjęcia można łatwo zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, takim jak zewnętrzny dysk twardy USB.

 1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (sprzedawana oddzielnie).

  A: Przejściówka USB (sprzedawana oddzielnie)

  • Nie należy odłączać kabla USB, gdy na monitorze LCD wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].
  • Jeśli na monitorze LCD tego urządzenia jest wyświetlony komunikat [Napr. danych obrazu], wybierz .
 2. Na monitorze LCD tego urządzenia wybierz opcję [Kopiuj.].

  • Na podłączonym urządzeniu pamięciowym można teraz zapisać filmy i zdjęcia znajdujące się na nośniku zapisu, które nie były jeszcze zapisywane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
  • Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku nowo zarejestrowanych obrazów w tym urządzeniu.
  • Aby odłączyć zewnętrzne urządzenie pamięciowe, gdy pojawi się ekran Podgląd wydarzeń lub Indeks wydarzeń, wybierz .