Zmniejszenie poziomu głosu osoby nagrywającej film (Elimin. mojego głosu)

Istnieje możliwość uzyskania czystszego dźwięku przy nagrywaniu filmów dzięki zmniejszeniu poziomu głosu osoby nagrywającej film.

  1. Wybierz opcję - [Aparat/Mikrofon] - [ Mikrofon] - [Elimin. mojego głosu].

Opis elementów menu

Wyłącz:
Poziom głosu osoby nagrywającej film nie zostanie zmniejszony.
Włącz):
Zmniejszenie poziomu głosu osoby nagrywającej film i uzyskanie w ten sposób czystszego dźwięku nagrywanego ujęcia.

Uwaga

  • Ustaw opcję [Elimin. mojego głosu] na [Wyłącz], aby nagrać film bez zmniejszania poziomu głosu osoby nagrywającej.
  • Nie można zmniejszyć poziomu głosu osoby nagrywającej film zgodnie z oczekiwaniami.
  • Funkcji [Elimin. mojego głosu] nie można uruchomić, jeśli do tego urządzenia podłączono zewnętrzny mikrofon.