Limit AGC

Można wybrać górną granicę dla opcji AGC (Automatyczna kontrola wzmocnienia).

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Limit AGC] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz :
Wzmocnienie regulowane jest automatycznie.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Wzmocnienie regulowane jest automatycznie do wybranej granicy.

Uwaga

  • Przy wyższym wzmocnieniu jasność staje się bardziej odpowiednia do scen przy słabym oświetleniu, ale rosną szumy. Przy niższym wzmocnieniu szumy maleją, ale szybkość migawki spada w celu kompensacji braku jasności, powodując drgania kamery lub rozmazanie obiektu.
  • Możliwy do wybrania limit górny opcji [Limit AGC] różni się w zależności do trybu fotografowania.