Konfigurowanie opcji menu

To urządzenie ma 7 kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różne opcje.

  1. Wybierz .

  2. Wybrać kategorię.

  3. Wybrać odpowiednią opcję menu.

Uwaga

  • Wybór kończy konfigurowanie ustawień menu lub powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu.

Szybkie odnajdywanie opcji menu

Menu [Aparat/Mikrofon], [Sieć bezprzewodowa] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wybierz ikonę podkategorii, tak aby można było wybrać żądaną opcję menu.

A: Ikony podkategorii

Gdy nie można wybrać danej opcji menu

W zależności od konfiguracji tego urządzenia niektóre opcje menu lub ustawienia mogą być niedostępne. Po wybraniu wyszarzonej opcji menu lub ustawień w urządzeniu zostanie wyświetlona informacja z objaśnieniem, dlatego nie można wybrać określonej opcji menu.