Brzęczyk

Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk odtwarzany, gdy rozpoczynasz lub zatrzymujesz nagrywanie czy też korzystasz z urządzenia w inny sposób.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Brzęczyk] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Usłyszysz dźwięk.
Wyłącz:
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.