Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)

Format odtwarzanego lub edytowanego filmu można zmienić na ekranie Podgląd Wydarzeń.

  1. Naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Wybierz format filmu do odtworzenia przy użyciu opcji (prawy górny róg monitora LCD).
    • Może być wyświetlana ikona inna niż , w zależności od ustawienia [ Format pliku] i ustawienia formatu odtwarzania filmów.

    • Format odtwarzanego lub edytowanego filmu zostanie zmieniony.