Maksimum

Można wyświetlić obraz na monitorze LCD z uwydatnionym kolorem zarysem. Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu ostrości.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Asysta nagrywania] - [Maksimum] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Uwydatnione zarysy nie są wyświetlane.
(Biały)
Zarysy uwydatniane są kolorem białym.
(Czerwony)
Zarysy uwydatniane są kolorem czerwonym.
(Żółty)
Zarysy uwydatniane są kolorem żółtym.

Uwaga

  • Uwydatnione zarysy mogą nie pojawić się przy słabym oświetleniu.

Wskazówka

  • Uwydatnione zarysy nie są nagrywane na obrazie.