Chroń

Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Na zabezpieczonych obrazach będzie wyświetlany symbol .

  1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd wydarzeń wybierz , a następnie wybierz format zapisu filmów, który chcesz zabezpieczyć.
    • Może być wyświetlana ikona inna niż , w zależności od ustawienia [ Format pliku] i ustawienia formatu odtwarzania filmów.
  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Chroń] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być zabezpieczone. Wybierz rodzaj obrazów do zabezpieczenia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Ust. wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego zabezpieczenia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Usuń wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia ochrony wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Uwaga

  • Nie można zaznaczyć kilku dat.