Sposób korzystania z klawiatury

Klawiatura jest wyświetlana na monitorze LCD przy konieczności wprowadzenia tekstu.

 1. Zmiana rodzaju znaku.

  Każde dotknięcie przycisku powoduje przełączenie wprowadzanych znaków między literami, cyframi oraz symbolami.

 2. Klawiatura

  Każde dotknięcie przycisku powoduje przełączenie się znaku między dostępnymi wartościami.

  Na przykład: Aby wpisać tekst „abd

  Wybierz opcję [abc]. Dotknij jej raz, żeby wyświetlić literę „a”. Dotknij opcji - wybierz opcję [abc] i dotknij jej dwukrotnie, aby wpisać literę „b” - wybierz opcję [def] i dotknij ją raz, aby wpisać literę „d”.

 3. Spacja

  Wprowadzenie spacji.

 4. Pole wprowadzania tekstu

  Wyświetlane są wprowadzone znaki. Określa limit znaków.

 5. Przesuwanie kursora

  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania tekstu w prawo lub lewo.

 6. Usuwanie

  Usunięcie znaku przed kursorem.

 7. Zmiana wielkości następnej wprowadzanej litery.

 8. Zatwierdzenie

  Zakończenie wprowadzania tekstu.

Aby anulować wprowadzanie tekstu, należy wybrać .