Pomiar punkt./ostr.

Ekspozycja i ostrość mogą być regulowane automatycznie względem wybranego obiektu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Pomiar punkt./ostr.].
  2. Dotknąć obiektu, względem którego ma zostać ustawiona ekspozycja i ostrość.
    • Aby ostrość i jasność były ustawiane automatycznie, należy wybrać [Auto].

Uwaga

  • Opcje [Ekspozycja] i [Ostrość] zostaną automatycznie ustawione na [Ręczny].