Podłączanie do smartfonu lub tabletu z funkcją NFC

Urządzenie można w łatwy sposób podłączyć do smartfonu lub tabletu z systemem Android i obsługą funkcji NFC.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  • Na urządzeniu iPhone/iPad uruchom aplikację Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz [Zeskanuj NFC/QR Code urz. fotogr.] - [Zeskanuj NFC urz. fotografującego], aby uruchomić funkcję NFC.
 2. Zetknij (znak N) na tym urządzeniu z (znak N) na smartfonie.
  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1–2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja Imaging Edge Mobile.

Funkcje połączenia NFC

Operacje, które można wykonać po zetknięciu tego urządzenia ze smartfonem obsługującym funkcję NFC zależą od trybu działania tego urządzenia.

Urządzenie w trybie rejestrowania filmów/zdjęć
Zostanie uruchomiona funkcja [Steruj ze smartfonu].
Na tym urządzeniu są odtwarzane obrazy
Zostanie uruchomiona funkcja [Wyślij do smartfonu] i przesłane zostaną odtwarzane obrazy.

Uwaga

 • Do korzystania z tego urządzenia za pomocą funkcji jednego dotknięcia jest wymagany smartfon lub tablet z funkcją NFC.
 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard określający technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączeń, spróbuj się połączyć wprowadzając SSID i hasło.