Linia siatki

Dzięki wyświetlanym liniom można sprawdzić, czy obiekt jest ustawiony w poziomie lub w pionie.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Asysta nagrywania] - [Linia siatki] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Linie siatki nie będą wyświetlane.
Włącz:
Linie siatki będą wyświetlane.

Wskazówka

  • Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia linii siatki pozwala uzyskać zrównoważoną kompozycję.
  • Linie nie są nagrywane.
  • Zewnętrzna ramka linii siatki wskazuje obszar ekranu telewizora, który nie jest zgodny z trybem wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości.