Podczas ładowania akumulatora nie świeci lampka POWER/CHG (ładowanie).

  • Wyłączyć urządzenie.
  • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery.
  • Podłączyć kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.
  • Ładowanie akumulatora zostało zakończone.