Rzeczywisty czas nagrywania filmów jest krótszy niż przewidywany czas nagrywania na danym nośniku zapisu.

  • W pewnych warunkach czas dostępny dla operacji nagrywania może być krótszy. Może tak się dziać na przykład podczas nagrywania szybko poruszającego się obiektu itp.