Autored.szum wiatru

Podczas rejestrowania dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu funkcja ta automatycznie wycina z dolnego zakresu szum wiatru w zależności od jego poziomu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Mikrofon] - [Autored.szum wiatru] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz ():
Szum wiatru nie będzie wyciszany.
Włącz:
Wyciszanie szumu wiatru.

Uwaga

  • Po ustawieniu opcji [Autored.szum wiatru] na [Wyłącz], opcja Inteligentna automatyka zostanie ustawiona na [Wyłącz].
  • Funkcja [Autored.szum wiatru] nie działa, gdy do kamery jest podłączony zewnętrzny mikrofon.