Ustaw. daty i czasu

Konfiguracja ustawień daty i godziny.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia zegara] - [Ustaw. daty i czasu] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Format daty i czasu:
Istnieje możliwość wyboru kolejności wyświetlania roku, miesiąca i dnia.
Czas letni:
Czas letni będzie ustawiany. Zegar jest ustawiony w taki sposób, aby czas był przesuwany do przodu o 1 godzinę.
Data i czas:
Istnieje możliwość nastawienia zegara.