NAGR. z dużą szybk.

Podczas nagrywania filmów [ XAVC S HD] można użyć funkcji nagrywania z dużą szybkością.

  1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Format pliku] - [ XAVC S HD].
  2. - [Tryb fotografowania] - [NAGR. z dużą szybk.].

Uwaga

  • Gdy opcja [ Format pliku] zostanie ustawiona na [ XAVC S 4K] lub [ AVCHD], ta funkcja nie jest dostępna.
  • Zoom ustawiony jest na powiększenie do 20 razy.