Mój przycisk

Istnieje możliwość przypisania często używanych podczas nagrywania funkcji do jednego z Moich przycisków.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Asysta nagrywania] - [Mój przycisk].
  2. Za pomocą / wybrać opcję menu, która ma być przypisana do Mojego przycisku.

  3. Wybrać jeden z Moich przycisków, do którego ma być przypisana dana opcja menu.

  4. Wybierz .