Lampka NAGRYW.

Produkt można ustawić w taki sposób, aby podczas nagrywania lampka nagrywania kamery w przedniej części produktu nie była podświetlona.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Lampka NAGRYW.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Lampka nagrywania kamery jest podświetlona.
Wyłącz:
Lampka nagrywania kamery nie jest podświetlona.