Auto Pod światło

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznej regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [Auto Pod światło] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Ekspozycja w przypadku obiektów pod światło będzie regulowana automatycznie.
Wyłącz:
Bez regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.