Usuwanie wybranych obrazów

Wybór i usunięcie zbędnych obrazów.

  1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
    • Może być wyświetlana ikona inna niż , w zależności od ustawienia [ Format pliku] i ustawienia formatu odtwarzania filmów.

  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj].
  4. Wybierz [Wiele obrazów], a następnie wybierz rodzaj obrazu, który chcesz usunąć.

  5. Dodaj znaczniki wyboru do filmów lub zdjęć, które chcesz usunąć, a następnie wybierz .

Wskazówka

  • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów ( ). Przed usunięciem danych należy usunąć ich zabezpieczenie.
  • Aby usunąć zbędną część filmu, podziel film i usuń ją.